Yazdır
PDF

ÇEVRECİ

Sanayi toplumunun getirdiği sorunlardan olan global kirlenme, insanları giderek artan oranda yaşadığı çevreyi korumaya zorlamaktadır. 1970 ve 80'li yıllarda yakıt seçiminde stratejik güvenirlilik ve ekonomiklik ön plana çıkarken 90'lı yıllarda çevre faktörü ön plana çıkmıştır. Bu bilincin gelişmesindeki en önemli neden, "kirletmeme"nin maliyetinin sonradan temizlemeye göre daha düşük olmasıdır.
Benzine alternatif sayılan günümüz yakıtları şöyle sıralanabilir.

  1. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
  2. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG)
  3. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)
  4. Metanol
  5. Etanol
  6. Hidrojen

Bu rapor yukarıda sıralanan alternatif yakıtlardan en yaygın durumunda olan LPG ve CNG' yi kapsamaktadır.