Yazdır
PDF

CNG - AVANTAJLAR

Kurşun ve benzinin kullanımına nazaran CNG’de, tortu oluşumu ve etrafa patlama yada kıvılcım saçma gibi tehlikeler elemine edilmiştir. CNG ile kuvvetlendirilmiş araçlar daha az maliyet oluştururlar ve diğer benzin vb yakıtlı arabalarla kıyaslandığında, CNG yakıt sistemleri onaylı verilmektedir ve buharlaşma yada akma gibi kayıpları engeller. Gözlemlenebilecek diğer pratik bir avantaj ise kaygan yağların ömrünü uzatır. CNG başka maddelere bulaşamamasından kaynaklı krank mili yağının kirlenmemesini ve bu vesile ile ömrünü uzatır. CNG havaya çok çabuk ve rahat bir şekilde karışır çünkü bir gaz yakıtıdır. CNG sıcak zeminlerle karşılaştığında daha zor ateş alır. Çünkü CNG’nin ateşleme ve yanma derecesi 540 C’dir. Patlama aralığı ise bu derecenin %5 ile %15 paylık dilimindedir.

CNG yanma sırasında daha az zararlı gazı dışarı verir. Örnek olarak Karbondioksit C02, Hidrokarbon UHC, Karbon Monoksit CO, Nitro Oksit NOx, Sulfur Oksit SOx ve Parçalı Madde PM salınımını gösterebiliriz. Örneğin Petrol ile çalışan bir motor, 100 km için 22,000 gram C02 salınımı yapar. Aynı km için CNG sadece 16,275 gram CO2 salınımı yapar. CNG daha çok methan gazından oluşur örneğin CH4 kalarofic değeri olan 900kl/mol. Bu Oksijen ile birlikte yanar ve 1 mol C02 ve 2 mol H20 oluşturur.

Karşılaştırmak adına Petrol Benzin olarak kabul edilebilir. C6H6 kalarofic değeri 3,300kl/mol dür ve yandığında 6mol C02 ve 3mol H20 oluşturur. Bu açıdan baktığımızda Petrolden dışarı atılan C02 CNG’den dışarı atılan C02’den %40 daha fazladır. Daha da önemlisi bunu yaparken C02 salınımını oluştururken Petrol CNG’den 1,6 kere daha fazla enerji gereksinimi oluşur. Aynı değerler Nitrojen Oksit için karşılaştırıldığında 78 ile 25,8 olarak oranı görebiliriz. Karbon Monoksit salınımları ise çok daha fazladır. Bu karbon dioksit ve nitrojen oksit salınımlarından dolayı CNG gaz atıkları konusunda oldukça yeşil bir dünya bize sunmaktadır. CNG’nin bu kabiliyetlerinden dolayı CNG cok daha yeşil bir yaşam sunar bize. Benzin ise hayatı bu anlamda CNG’ye nazaran daha fazla kirletir.