Yazdır
PDF

LPG

LPG (likit petrol gazları), basınç uygulanarak sıvılaştırıldığında hacmi önemli ölçüde azalır. Bu özelliği ile taşıma, depolama ve ölçme işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Kullanım esnasında, basıncı düşürülerek havadan aldığı ısı ile gaz haline dönüşür ve gaz fazında kullanılır.

LPG'nin tanımı ve özellikleri :

LPG (Likit petrol gazları), doğal olarak yeraltındaki gaz birikimlerinden sağlanacağı gibi, petrolün damıtılması ve parçalanması sırasında elde edilen ve basınç altında sıvılaştıran propan, bütan ve bu gazların oluşturduğu hidrokarbon karışımlardan da elde edilir. LPG, basınç uygulanarak sıvılaştırılır. Sıvılaştırılmış LPG'nin hacmi düşer ve taşıma, depolama, ölçme işlemleri kolaylıkla yapılır. Basınçlı kaplar içerisinde sıvı halde depolanan LPG, kullanıldığı cihaza transfer edilirken uygulanan basıncın kaldırılması ile gaz hale geçer ve gaz fazında kullanılır. Normalde renksiz ve kokusuz olan LPG, bulunduğu ortamda kullanıcılar tarafından kolaylıkla ayırt edilmesi için, etil merkaptan ile kokulandırılarak tüketiciye sunulur.

Kullanım Alanları :

LPG'nin üç kullanım alanı bulunmaktadır: Tüpgaz, Otogaz ve Dökme LPG. Kolay taşınabilme özelliği ve ısıl değerinin yüksek olması dolayısıyla her ihtiyaca cevap verebilen LPG, endüstriden, konut kullanımına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yanma sırasında meydana getirdiği ısı ve enerji miktarı olarak doğal gaz ve hava gazı ile paralel özellikler taşımaktadır. Bunun yanında bakım gerektirmemesi ve üstün emniyet özellikleri ile ön plana çıkmakta ve tüketiciye büyük kolaylık sağlamaktadır. LPG yani 'Liquefied Petroleum Gases' (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları), ham petrolün rafinerilerde benzin, mazot, gibi türevlere ayrıştırılmasıyla açığa çıkan veya bazı bölgelerde tabiattan serbest olarak çıkarılan propan ve bütan gazlarının karışımına verilen ad. Havadan ağır yanıcı bir gaz olan LPG'nin Türkiye'de karışım oranı yüzde 30 propan ve yüzde 70 bütan. LPG, ülkemizde endüstriyel işletmelerde, evlerde enerji, ısınma ve aydınlatmada kullanılıyor.

Aşırı hava kirliliği olan günlerde uygulanan trafiğe çıkma yasağı, LPG'li araçlara uygulanmıyor. Belçika'da LPG kullanımından vergi alınmıyor. Bunların yanı sıra benzine göre daha ucuz olması da LPG'ye ilgiyi artırıyor. Ayrıca LPG'nin, araçlarda yağ değişim periyotlarının uzaması ve daha az karbon artıkları nedeniyle daha temiz motor sağladığı da biliniyor.

Doğalgaz veya ham petrolden arıtılan LPG çelik tank veya depolarla basınç altına alınarak likit ve gaz halinde tüketiciye sunulur.

Gazın bileşimi %70 bütan, %30 propandır.

Temiz ve çevre dostu bir yakıt olan LPG, yandığında egzoz gazı, karbonmonoksit gibi çevreyi kirletici gazlar çıkarmaz, kül bırakmaz.

Gaz halinde yanma odasına gelen LPG diğer yakıtlar gibi asit ve karbon atığı bırakmadığı için daha verimlidir.

Olası sızıntı ve kaçak durumlarının algılanabilmesi için rafineriler bu ürünü Etil Merkaptan ile kokulandırırlar.